• KUHADA hosting agencija: premium hosting serveri
×

Prihvatljiv način uporabe

AUP – Acceptable Use Policy

1. UVODNE ODREDBE

 1. KUHADA HOSTING je spreman osigurati vrhunsku kvalitetu usluga po vrlo povoljnim cjenama. Sljedeći uvjeti su potrebni da bi smo mogli pružiti najbolju moguću uslugu svim našim korisnicima, a u isto vrijeme osigurati našu legalnu etičku odgovornost.
 2. Propust u provedbi ovih uvjeta biti će podloga za trenutačno isključenje bez opomene. KUHADA HOSTING će biti jedini sudac u odlučivanju što predstavlja prekršaj ovog pravila.
 3. Aktivnosti koje dovedu do isključenja (privremeno ili trajno) bilo koje pretplate će rezultirati u gubitku pretplatničkog plaćenog iznosa. Prigovori podnešeni u vezi zloupotrebe pretplate biti će istraženi i ako budu valjani biti će podloga za trenutačno blokiranje (korištenja usluga).
 4. Za prijavu sumnjive zloupotrebe ili bilo koju povredu pravilnika, molimo da kontaktirate naš odjel za zloupotrebu.
 5. ILEGALNA UPOTREBA I NEDOZVOLJENI SADRŽAJ
 6. KUHADA HOSTING serveri mogu biti korišteni jedino za potrebe dozvoljene zakonom. Transmisija, skladištenje ili distribucija bilo koje informacije, podataka ili materijala u suprotnosti sa bilo kojim važećim zakonom ili propisom je zabranjena. Ovo uključuje, ali nije limitirano na autorsko pravo, zaštitni znak, poslovne tajne ili druga intelektualna vlasnička prava korištena bez propisnog ovlaštenja te materijali koji su nepristojni, klevetnički, predstavljaju nezakonsku prijetnju ili krše zakone eksportne kontrole.
 7. Primjeri nedozvoljenog sadržaja su ilegalne kopije software-a, nulled verzije raznih komercijalnih aplikacija, hacking programi, hacking skripte, hacking arhive, arhive inboxa email adresa, upute koje omogućavaju ili potiču na hakiranje stranica trećih osoba ili slanje neželjene pošte,  warez stranice, sadržaj za odrasle, maloljetnička pornografija, MP3/MP4 i slične audio/video arhive, IRC botovi, audio/video stranice i portali, backup podaci sa trećih servera.
 8. Pretplatnik KUHADA HOSTING usluga se slaže i drži KUHADA HOSTING nepovredivim od bilo kojih potraživanja nastalih upotrebom usluge oštećujući korisnika ili bilo koju drugu stranku. KUHADA HOSTING će biti jedini sudac u određivanju što predstavlja povredu ovog pravilnika.
 9. KUHADA HOSTING ne dozvoljava pozadinsko korištenje servisa kao što su IRC botovi, eggdrop, BitchX, XiRCON, Torrent client/server i bilo koji drugi program koji ometa normalne operacije servera.
  – Warez sadržaj i postavljanje linkova prema warez sadržaju također nije dozvoljeno.
  – Web proxy servisi se apsolutno neće tolerirati. Ovo uključuje NPH-Proxy i webproxy. Ako vaša web stranica sadrži bilo koju proxy datoteku, hosting usluga će biti isključena i vlasnik računa će biti kažnjen sa 500,00 kuna.
 10. Kada koristite pretplatu sa shell korisničkim računom nije vam dozvoljena upotreba bilo kojeg servera, servisa ili usluge na mrežnom sustavu.
 11. Serveri su definirani kao perlbots, proxyi, BitchX, pszBnc, root exploits, DDOS scripts, Shoutcast servers, itd. Korištenjem bilo kojeg od ovih servera suočit ćete se sa trenutačnom obustavom usluge, a korisnik će biti kažnjen sa najmanje 500,00 kuna, a najviše 2.000,00 kuna.
 12. Zabranjeno je korištenje shared i reseller hosting račun za skladištenje, arhiviranje, javnu distribuciju te dijeljenje datoteka.
 13. Shared i reseller hosting paketi namjenjeni su isključivo za hosting html i php web stranica. Svako masovno arhiviranje podataka na takvom hosting računu strogo je zabranjeno.
 14. Masovno slanje email poruka nije dozvoljeno. Ukoliko imate potrebu za slanjem veće količine reklamnih email poruka one moraju biti poslane u skladu s uvjetima korištenja hosting usluge i email servisa te osobito ali ne i isključivo s točkom 1. članaka 101. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 90/2011) ili putem nekog od profesionalnih servisa namijenjenih masovnom slanju poruka. KUHADA HOSTING shared i reseller serveri nisu namijenjeni za masovno slanje email poruka.
 15. KUHADA HOSTING zadržava pravo trenutnog isključenja hosting usluge u slučaju kršenja bilo koje od ovih aktivnosti.
 16. NEŽELJENE E-MAIL PORUKE I SPAM
 17. Neželjene komercijalne reklame poznate kao “spam” nisu dozvoljene u email porukama koje se šalju putem naših servera i vjerojatno će rezultirati suspendiranjem i otkazivanjem hosting usluge.
 18. KUHADA HOSTING ima nultu toleranciju prema slanju spam poruka sa svojih web servera kao i slanje spam poruka u kojima se oglašavaju domene smještene unutar naše mreže web servera. Ukoliko pronađemo navedeno, Vaš hosting račun može biti obrisan sa web servera bez mogućnosti ponovne aktivacije.
 19. Sljedeće aktivnosti nisudopuštene:
 • spam, što uključuje, ali nije ograničeno na, mailing liste skupnog komercijalnog oglašavanja, informativne najave, dobrotvorni zahtjevi, molbe za potpise (peticije), politički ili vjerski pamfleti
 • Lažiranje, mijenjanje ili uklanjanje zaglavlja elektroničke pošte – hosting računi bilo koje domene sa koje se šalju takve spam poruke biti će ukinuti bez ikakvog upozorenja i bez povrata uplaćenog iznosa.
 • Slanje brojnih kopija istih ili približno sličnih poruka s namjerom ometanja web servera ili email računa “mail bombardiranje”
 • Slanje email poruka spajanjem na vanjski email server ili zaobilaženjem limita hosting i/ili email računa
 • Spamanje news grupa: poslovni oglasi su nepoželjni u većini skupina Usenet rasprava i na većini e-mail mailing lista.
 • Email se ne može koristiti za uznemiravanje ili zastrašivanje drugih osoba. Uznemiravanje, bilo kroz jezik, učestalost poruka ili veličini poruka, je zabranjeno. Slanje samo jedne takve neželjene poruke može se smatrati uznemiravanjem. Ako primatelj zaraži prestanak slanja e-mail poruka, dotičnoj osobi više ne smijete poslati niti jednu poruku.

NAPOMENA – ako koristite usluge drugog pružatelja za promoviranje web stranice smještene kod ili preko nas (KUHADA HOSTING), što je poznato pod nazivom “spamvertising“, primjenjuju se iste odredbe navedene iznad kao da su spam poruke poslane putem naših web servera.

 1. SADRŽAJ ZA ODRASLE (+18)
 2. KUHADA HOSTING ne dozvoljava smještaj stranica na kojima se nalazi sadržaj za odrasle osobe. KUHADA HOSTING zadržava pravo trenutnog isključenja hosting usluge u slučaju da se ista koristi u dotične svrhe.
 3. CHAT SOBE
 4. KUHADA HOSTING ne dozvoljava chat sobe na web hosting i reseller web hosting paketima. Možete izabrati dedicated server za tu svrhu i kako bi učinkovito održavali chat sobe.
 5. PTC (Pay To Click) WEB STRANICE
 6. KUHADA HOSTING ne dozvoljava PTC web stranice na web hosting i reseller web hosting paketima. Možete izabrati dedicated server za tu svrhu i kako bi učinkovito održavali PTC web stranice.
 7. IRC
 8. KUHADA HOSTING ne dozvoljava korištenje IRC ili IRC botova na shared web hosting i reseller web hosting paketima te VPS i dedicated serverima. Oni su međutim dozvoljeni na dedicated serverima ukoliko se pokaže da nemaju negativne posljedice na našu mrežu.
 9. SIGURNOST
 10. Korisnicima se zabranjuje narušavanje ili pokušaji narušavanja sigurnosti mrežnog sustava.
 11. Narušavanje sigurnosti na mrežama ili sistemima mogu rezultirati građanskom ili krivičnom odgovornošću. KUHADA HOSTING će ispitati sporne događaje, što može uključivati suradnju sa nadležnim institucijama pri gonjenju korisnika koji su uključeni u takve djelatnosti.
 12. Takvi slučajevi narušavanja sigurnosti uključuju bez iznimke:
 • Pristupanje podacima koji nisu namjenjeni tom korisniku, ili logiranje na server ili korisnički račun na kojem korisnik nije autoriziran za pristupanje.
 • Pokušavanje istraživanja, skeniranja ili testiranja ranjivosti sistema ili mreže s namjerom probijanja sigurnosti ili autentifikacijskih mjera bez potrebne autorizacije.
 • Pokušaj uplitanja u servise prema bilo kojem korisniku, hostu, mreži uključujući bez iznimaka preko preopterećenja, “floodinga”, “email bombinga” ili “crashinga”.
 • Krivotvorenje bilo kojeg TCP/IP paketnog headera (zaglavlja), bilo kojeg dijela headera u email-u ili oglašavanju na forumu.
 • Poduzimanje radnji u svrhu pribavljanja usluga koji nisu dodijeljeni tom korisniku.
 • Pokušaj povezivanja više hosting paketa zajedno kako bi iskoristili prednost velikog kapaciteta ili velike propusnosti.
 1. Svaki zakupljeni hosting paket je jedinstven za domenu za koju je zakupljen – nije dozvoljeno zakupljivanje više računa da bi se kombinirao zakupljeni prostor i propusnost. KUHADA HOSTING će takve transakcije zaustaviti i okarakterizirati kao obmanjujuće. Mi nudimo nadogradnju usluge za sve servise i često pružamo posebne uvijete za korisnike koji nas zatraže za pomoć.
 2. ZLOUPOTREBA SERVERA
 3. Svaki pokušaj sabotaže ili pokušaj nanošenja štete KUHADA HOSTING serveru ili bilo kojem korisniku naših usluga je strogo zabranjen. Sve podmreže i dedicated serveri KUHADA HOSTING se moraju ravnati sa navedenim uvjetima. Nepridržavanje ili izbjegavanje navedenih procedura su osnova za deaktivaciju korisničkog računa. Zadržavamo pravo uklanjanja bilo kojeg korisničkog računa bez prijašnje najave.
 4. Korisnik prihvaća da će koristiti web hosting i reseller web hosting pakete samo za namijenjene aplikacije te smještaj web stranice.
 5. Zloupotreba uključuje istraživanje mrežnog i raspodijeljenog računalnog sustava, skladištenje podataka (audio, video, software, slike i ostali podaci), backup podataka sa trećih servera, ili odvođenje prometa.
 6. Kombiniranje i povezivanje dva ili više hosting računa sa namjerom povećanja dostupnih resursa ili korištenje resura drugog hosting računa nije dozvoljeno.
 7. KUHADA HOSTING će biti jedini sudac u određivanju što predstavlja povredu ovog pravilnika.
 8. Korisnik prihvaća da će pitati KUHADA HOSTING, u slučaju kada nije siguran da li je njegova aplikacija prikladan za rad na web hosting i reseller web hosting računu.
 9. ODGOVORNOST KORISNIKA
 10. Korisnik je odgovoran za svaku aktivnost koja proizlazi iz njegovog korisničkog računa, ukoliko se ne dokaže da je bio žrtva vanjskog upada hackera ili krivotvorenja adrese. Korisnik je također odgovoran za osiguravanje korisničkog imena i lozinke.
 11. Korisnik se smatra odgovornim za sve materijale na njegovoj web stranici koja je mogla biti stavljena tamo od treće strane.
 12. Korisnik je odgovoran za redovno kreiranje sigurnosnih backup arhiva svih podataka na zakupljenom hosting računu i spremanje istih na lokalnom računalu ili nekoj trećoj lokaciji po vlastitom odabiru.
 13. BACKUP
 14. KUHADA HOSTING poduzima ekstremne korake kako bi održao integritet sistema. Međutim, KUHADA HOSTING se ne može i neće držati odgovornim za gubitak podataka na zakupljenom hosting računu i backup prostoru proizašlih iz bilo kojeg razloga.
 15. Da biste osigurali najjači nivo zaštite podataka, KUHADA HOSTING vam preporučuje da redovno spremate SVE podatke na vaše osobno računalo. Kao i to da je preporučljivo da za svaki podatak koji je od velike važnosti imate sigurnosne kopije na više različitih mjesta.
 16. Sve sigurnosne kopije podataka KUHADA HOSTING-a napravljene su za slučaju hardverskih grešaka, a ne korisničkih pogrešaka i ne garantiraju mogućnost vraćanja korisničkih podataka.
 17. Prilikom generiranja backupa preko cPanel pristupa obratite pažnju da backup kreirate za vrijeme kada server nije opterećen (tokom noći).
 18. Kreiranje backup arhiva računa većih od 1 GB obavezno je u vremenu između 00:00 i 06:00, u slučaju da se pokrene tokom dana automatski će biti prekinuto kako ne bi došlo do rušenja servera i pada performansi.
 19. Vraćanje podataka iz backup arhive na zahtjev korisnika naplaćuje se 50,00kn (PDV uračunat) po hosting računu.
 20. Vraćanje podataka iz vlastite backup arhive dostupno je unutar cPanel kontrolnog sučelja hosting računa bez plaćanja.
 21. Hosting računi koji zauzimaju više od 25GB prostora ili više od 200.000 inodes-a biti će isključeni iz backup sustava.
 22. Ukoliko korisnički hosting račun zauzima više od 25GB diskovnog prostora ili više od 200.000 inodes-a, korisnik je osobno odgovoran za izradu i pohranu backup kopije vlastitog hosting računa. Naša preporuka je nadogradnja na VPS ili dedicated server.
 23. PODUZIMANJE AKCIJA
 24. Svaki slučaju kada se korisnik ne odnosi u skladu sa navedenim uvjetima je temelj za deaktivaciju korisničkog računa. KUHADA HOSTING će biti jedini sudac u određivanju što predstavlja povredu prihvatljivog način uporabe (AUP). KUHADA HOSTING zadržava pravo uklanjanja korisničkih računa bez prethodne najave.
  Kada KUHADA HOSTING dobije saznanja o navodnim kršenjima prihvatljivog način uporabe (AUP), pokrenuti će istragu. Tijekom istrage moguće je da ćemo ograničiti korisniku pristup računu kako bi spriječili daljnju neautoriziranu aktivnost.
 25. Zavisno od težine prekršaja, KUHADA HOSTING može po svom nahođenju ograničiti, ukinuti ili izbrisati korisnički web hosting račun i/ili pokrenuti pravne radnje. Ukoliko su takve radnje krivični prekršaj, KUHADA HOSTING će obavijestiti nadležne državne institucije o takvom prekršaju.
 26. KUHADA HOSTING se neće smatrati odgovornim za novčane kompenzacije proizašle iz privremenog suspendiranja ili brisanja korisničkih računa ukoliko su one proizašle iz kršenja prihvatljivog način uporabe (AUP).
 27. Korisnici KUHADA HOSTING usluga slažu se sa time da se u potpunosti odriču bilo kakvih eventualnih odštetnih potraživanja, a koja su nastala iz korištenja KUHADA HOSTING usluga koje su mogle prouzročiti štetu njima ili trećim osobama.

5 .KUHADA HOSTING usluge pružaju se bez garancija ikakve vrste, bilo direktne ili implicirane, uključujući ali ne ograničavajući na garanciju isplativnosti, odgovornost za posebnu upotrebu. KUHADA HOSTING se izričito odriče svih pretpostavki i garancija da će usluga koju pruža biti sigurna, neprekinuta i bez grešaka. Niti jedan savjet ili informacija, pisana ili usmena izdata od strane KUHADA HOSTING ili njegovih zaposlenika, ovlaštenika ili sličnih ne može se uzeti kao osnova garancije, niti se možete pouzdati u takve informacije ili savjete. KUHADA HOSTING, partneri i dobavljači ne mogu se držati odgovornima za štetu koja proizlazi bilo direktno bilo indirektno iz korištenja naših usluga niti bilo kojih drugih oblika transakcija.

 1. MODIFIKACIJE
 2. KUHADA HOSTING zadržava pravo da dodaje, briše ili modificira bilo koji dio ovog pravilnika u bilo koje vrijeme bez prethodne najave.
 3. ODBIJANJE USLUGE
 4. Zadržavamo pravo odbiti, otkazati ili suspendirati hosting uslugu na način kako nam odgovara. Primjer odbijanja pružanja hosting usluge je kada korisnik nastavlja sa prekršajima nakon upozorenja. Odbijanje, otkazivanje ili suspenzija usluge se posebno odnosi na slučajeve slanja spam mailova.